Koliko je kvadratni koren števila 15, pomnožen z naravnim logaritmom samega sebe?

 

  ne da se mi

  5.2441166647812528835028651415809

  5.2441166647812528835088951415809

  5.2441166647812528835088651415809

  ne vem